Ötrofikasyon nedir?

Göl ve haznelerin, su hayatını besleyecek azot ve fosfor gibi elementlerle zenginleşerek kalitesinin bozulması olayına ötrofıkasyon adı verilir. Bunun neticesinde su temini, dinlenme, (rekreasyon), estetik v.s. maksatları için göl suları arzu edilmeyen bir karakter kazanır. Oligotrofik göller, besi maddeleri (nutrient) bakımından fakirdir, yani az beslenen su yataklarıdır. Bunların tipik misalleri, suları soğuk ve berrak olup içinde pek az bitki ve balık yetişen dağ gölleridir. Pınarlarla beslenen kırsal tabanlı göller de bu sınıfa girer. Besi maddelerinde biraz artış, mezotrofik gölleri meydana getirir. Bunlar, orta derecede beslenen göllerdir. Burada su bitkileri görünmeye başlar. Su, yeşilimsi bir renk alır; orta derecede balık üretimi olur. Ötro?k göller ise besi elementleri bakımından zengindir. Mikroskopik alg, köklü su otları ve buna benzer bitkiler, dinlenme, yüzme ve su-sporları gibi kullanma maksatları için, su özelliğini, arzu edilmeyen bir şekle sokar.

Ötrofikasyon terimi, zengin anlamına gelen yunanca bir kelimeden türemiştir. Ötrofik suların inorganik ya da organik fosfor ve daha az miktarda azot formlarıyla zenginleşmesi anlamına gelmektedir. Bu besin elementlerinin artışı mikro alglerin aşırı gelişmesine neden olurlar.

Burada iki etki söz konusu olabilir:
• Sudaki oksijen tüketimi,
• İstenmeyen koku ve tad'dır. Bunun sebebi sülfitler, balıkların ve dayanıksız mikroorganizmaların ölümüdür.

Zararları

Ötrofikasyon sulak alan ekosistemlerini bozarak burada yaşayan kuş, balık ve diğer canlıların azalmasına ya da yok olmasına neden olabilir. Ötrofikasyonun ileri safhalarında oksijen tükeneceği için ilgili sistem önce bataklığa sonra çayıra dönüşerek su formundan kara formuna geçer.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç